• Система за управление на молекулярни сита за производство на биоетанол съвместно с Vogelbusch—Хюстън, Евроетил АД, гр. Алфатар
 • Система за управление на ферментация, озахаряване и втечняване на зърно, Евроетил АД, гр. Алфатар
 • Система за управление на ректификационна колона за спирт, Евроетил АД, гр. Алфатар
 • Система за управление на пелетизатор, Евроетил АД, гр. Алфатар
 • PLC-базиран софтуер и човеко-машинен интерфейс за управление на ректификационна колона за спирт (съвместно с фирма СБМ-2 ООД), Винпром Пещера АД, с. Катуница
 • PLC-базиран софтуер и човеко-машинен интерфейс за управление процесите на смилане, втечняване, озахаряване и ферментация на зърно (съвместно с фирма СБМ-2 ООД), Винпром Пещера АД, с. Катуница
 • Система за управление на инсталация за пастьоризиране на бира (съвместно с фирма СБМ-2 ООД), Загорка АД, гр. Стара Загора
 • Система за управление на CIP на BBT (съвместно с фирма СБМ-2 ООД), Загорка АД, гр. Стара Загора
 • Управление на подаването на празни бутилки към инсталация за пълнене на бутилираща линия 3, Загорка АД, гр. Стара Загора
 • Информационно-управляваща система за измерване нивата на бирата в BBT, разходите за всяко BBT и всяка линия и автоматично изготвяне на отчети, Загорка АД, гр. Стара Загора
 • Система за управление поточна линия за климатици, ДАСФ АД, гр. Правец
 • Интегрирана система за управление в завод за преработка на пластмаси, ДАСФ АД, гр. София
 • Система за управление на палетизатор-депалетизатор на линия 3 (съвместно с фирма СБМ-2 ООД), Загорка АД, гр. Стара Загора
 • Система за управление на палетизатор-депалетизатор на линия 1, Загорка АД, гр. Стара Загора
 • Софтуер за управление подаването на добавки в пречиствателна станция за отпадни води (съвместно с фирма LINDE Group, Германия), гр. Елешница
 • Система за мониторинг на температурите и влажностите в различните зони на тунелна сушилня за керемиди, Стралджа Керамик ЕООД, гр. Стралджа
 • Управление на изпитателни пещи, ЦЕРБ АД, гр. София
 • Система за управление на инсталация за йонно азотиране, Ефттом Йон, Израел
 • Система за управление на инсталация за йонно азотиране, Ефттом Йон, Казанлък
 • Система за управление на инсталация за йонно азотиране, Ефттом Йон, Дряново
 • Система за управление на електростатични филтри (съвместно с фирма Силвер и Ко ООД), ТЕЦ Свищов, гр. Свищов
 • Система за управление на електростатични филтри (съвместно с фирма Силвер и Ко ООД), ТЕЦ Русе, гр. Русе
 • Система за управление централна измиваща инсталация CIP, Пиринско пиво АД, гр. Благоевград
 • Система за мониторинг работата на компресорите, Загорка АД, гр. Стара Загора
 • Система за енергиен мениджмънт (електрическа енергия, пара, въздух, вода, CO2, продукт), Пиринско пиво АД, гр. Благоевград
 • Система за енергиен мениджмънт (електрическа енергия, пара, вода) и автоматично изготвяне на товарови графици за заявка на електрическа енергия от привилегирован потребител, Дуропак—Тракия папир АД, гр. Пазарджик
 • Система за енергиен мениджмънт на електрическа енергия и изготвяне на товарови графици, Идеал стандарт—Видима АД, гр. Севлиево
 • Обследване възможностите за повишаване на енергийната ефективност на парни котли, Данон-Сердика АД, гр. София
 • Проект за повишаване енегрийната ефективност, ВИК, гр. Пазарджик
 • Проект за повишаване на енергийната ефективност (съвместно с фирма Electrotek Concepts USA), Орфей Кърджали ЕООД, гр. Кърджали
 • Проект за повишаване на енергийната ефективност (съвместно с фирма Electrotek Concepts USA), община Севлиево
 • Проект за повишаване енегрийната ефективност (съвместно с лабораторията по Икономия на енергия към ТУ-София и Electrotek Concepts USA), ВИК, гр. Севлиево
 • Управление на сушилни за дървесина (съвместно с фирма СБМ-2 ОД), Стил—М ООД, с. Баня
 • Система за намаляване на електростатичните заряди, Идеал стандарт—Видима АД, гр. Севлиево