СД “Симплекс – Рабаджийска и Сие”

СД “Симплекс – Рабаджийска и Сие” е основана през 1990 година с предмет на дейност автоматизация на технологични процеси, енергиен мениджмънт, разработка и продажба на програмни продукти и електронни устройства, организация и провеждане на научно-технически консултации и експертизи в областта на компютърната техника, електромагнитната съвместимост и измервателната техника, организиране на курсове за повишаване на квалификацията на инженери, сервиз и поддръжка на електронни устройства, системи за енергоикономично управление на горивни процеси, енергиен одит. Фирмата е официален партньор на Сименс.
shots1@2x

ДЕЙНОСТИ

  • Автоматизация на технологични процеси
  • Енергиен мениджмънт
  • Системи за енергиен мониторинг
  • Енергиен одит
  • Електромагнитна съвместимост (ЕМС)
  • Сервиз на промишлена електроника
  • Биотехнологични процеси

ПАРТНЬОРИ

“Симплекс – Рабаджийска и Сие” е официален партньор на: