deinosti1Автоматизация на технологични процеси

 • Топло- и масообменни процеси – сушилни, топлообменници, пастьоризатори, рекуператори, кондициониращи системи, абонатни станции;
 • Горивни процеси – пещи, водогрейни и парни котли;
 • Биотехнологични процеси;
 • Процеси в пречиствателни инсталации и филтри;
 • Управление на технологични процеси с минимум разход на гориво и ел.енергия.

deinosti2Енергийна ефективност

 • Системи за енергиен мениджмънт;
 • Енергиен одит;
 • Супервайзорно управление по енергийни критерии;
 • Решаване на задачи за вземане на решение.

Сервизна дейност

 • Оторизиран сервиз на честотни инвертори от цялостната гама на SIEMENS.;
 • Сервиз на промишлена електроника.

deinosti3Електромагнитна съвместимост (ЕМС)

 • Определяне на електромагнитната обстановка – измерване на нивото на кондуктивни и радиационни продължителни и импулсни смущения. Корелационен анализ на данните;
 • Създаване на методики за изпитване на възприемчивостта на технически средства към електромагнитни смущения;
 • Технически решения за намаляване излъчването на електромагнитни смущения и възприемчивостта към тях – конструктивни, апаратни, програмни и апаратно – програмни.